Očkovací kalendář

 
Dětský očkovací kalendář v ČR platný k 1. 1. 2018
Termín
věk dítěte
Povinné očkování Nepovinné očkování
  Nemoc Očkovací látka Nemoc Očkovací látka
od 4. dne – 6. týdne Tuberkulóza (pouze u rizikových dětí s indikací) BCG vaccine SSI    
od 6. týdne     Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (1. dávka)
od 9. týdne (2. měsíc) Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima (1. dávka) Pneumokoková onemocnění*
Meningokoková onemocnění
Synflorix, Prevenar 13
Bexsero, Nimenrix    1. dávka
      Rotavirové nákazy Rotarix, Rotateq (2. dávka-za měsíc po 1. dávce)
4. měsíc Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka typu B, onemocnění vyvolaná Haemophilus influenzae typu B Hexacima (2. dávka- 2 měsíce po 1. dávce) Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13
Bexsero, Nimenrix - 2. dávka
      Rotavirové nákazy Rotateq (3. dávka-za měsíc po 2.
         
11.-15. měsíc záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna, žloutenka B,Hemophillus B,   Pneumokoková onemocnění* Synflorix, Prevenar 13 (přeočkování)
13. měsíc Spalničky, zarděnky, příušnice Priorix (1. dávka) Plané neštovice, spalničky, zarděnky, příušnice Priorix-Tetra (1. dávka)
         
         
5. - 6. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, spalničky, zarděnky, příušnice Infanrix (přeočkování)
Priorix / 2. dávka /
   
10. - 11. rok Záškrt, tetanus, černý kašel, dětská obrna Boostrix polio (přeočkování)    
13. rok     Onemocnění lidským papilomavirem Cervarix, Gardasil, Gardasil 9
ve 2 dávkách
14. rok (u neočkovaných v 10-11 letech) Tetanus Tetavax, Tetanol Pur (přeočkování) Záškrt, tetanus, černý kašel Boostrix, Adacel (přeočkování)

*hrazeno ze zdravotního pojištění

Poznámky
Povinné očkování je plně hrazené.
V rámci povinného očkování lze použít jinou očkovací látku, než zajistí Ministerstvo zdravotnictví (v souladu s § 47 Zákona č. 258/2000 o ochraně veřejného zdraví). Tato očkovací látka musí být v České republice registrována a výlohy za ni pak platí rodič sám.