Logopedie

06.12.2020

Přehled vývoje řeči v závislosti na věku .

do 1 roku dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slova, která slyší 

M B P A E I O U D T N J

do 2,5 let tvoří jednoduché věty, období " co je to ", rozšiřuje slovní zásobu 

K G H CH V F OU AU

do 3,5 let mluví ve větách, začíná osvojovat gramatickou stavbu vět, ptá se " proč ",dále rozšiřuje slovní zásobu N D T / správně artikulačně

začíná se tvořit slovní paměť, sledujeme způsob artikulace hlásek L C S Z Č Š Ž R

do 4,5 let dokončuje se gramatická stavba vět, dítě již chápe děj, jednoduché děje umí vyprávět 

L Ň Ď Ť vyvíjí se Č Š Ž

do 5,5 let dítě chápe složité děje, má již velkou slovní zásobu, gramaticky ovládá jednoduchá souvětí.

C S Z kombinace ČŠŽ a CSZ

do 6,5 let dítě dokáže reprodukovat složité děje, gramaticky zvládá i složitější souvětí a používá adekvátní slovní druhy. 

R Ř