Horečka

06.12.2020

Co je horečka?

Horečkou rozumíme vzestup tělesné teploty nad 38,5 °C - měřeno v konečníku. Od 37,5 °C do 38,5 °C, opět měřeno v konečníku, mluvíme o zvýšené teplotě.

Teplota 41 °C a výše je většinou součástí rozvíjejícího se septického šoku a představuje vysoký stupeň rizika pro pacienta.

Jak měřit teplotu?

Nejběžnějším, bezpečným a nejsnadnějším měřením teploty je měření v podpaždí, kdy je třeba standardní rtuťový teploměr vložit do podpažní jamky a paži s teploměrem přitisknout k trupu na 5 minut. Přesnou informaci o výši teploty lze však získat pouze měřením v konečníku nebo ústní dutině. Teplota měřená ve zvukovodu je pouze orientační, elektronické teploměry se liší svou spolehlivostí.

U malých dětí můžeme s výhodou použít standardní rtuťový teploměr tzv. rychloběžku, kdy zasunutím pouze skleněné části obsahující rtuť do konečníku získáme po ustálení hodnoty informaci během cca 30ti vteřin. Hodnotu odečítáme na teploměru zasunutém v konečníku. Nikdy ne po vysunutí, neboť u rychloběžky se rtuť vrací rychle zpět a údaj již neodpovídá původně naměřené hodnotě.

POZOR! Vždy před měřením v konečníku je nutno teploměr potřít vazelínou nebo olejem, aby měření nebylo pro dítě bolestivé. Dítě je třeba také zklidnit, protože u vzpínajícího se dítěte můžeme snadno konečník poranit, proto v takovém případě měříme pouze v podpaždí.

Příčiny vzniku horečky

 • infekce virové, bakteriální
 • očkování
 • poruchy látkové výměny, poruchy žláz s vnitřní sekrecí (nemoci štítné žlázy)
 • poruchy obranyschopnosti organizmu
 • otravy léky, chemickými látkami, úpal, úžeh, extrémní fyzická zátěž, přehřátí kojenců nevhodným oblečením a navíc pobytem v přehřátých prostorách
 • onemocnění nervového systému - infekce mozku, úrazy, krvácení
 • nejrůznější nádorová onemocnění
  těžké úrazy spojené se zhmožděním tkání

Zvláštní skupinu dětí tvoří malé děti do 3 let věku, u nichž se s výskytem krátkodobě zvýšených teplot či horeček setkáváme často. Problém nastane tehdy, jestliže se horečky bezdůvodně opakují, nebo přetrvávají, nebo přetrvává zvýšená teplota a dítě se chová zcela normálně, reaguje jako vždy, je při chuti a zdánlivě mu nic nechybí. V takovém případě je nutno situaci konzultovat s ošetřujícím dětským lékařem, zvláště, pokud jde o dítě ve věku do 3 měsíců (může jít o skrytou infekci, vyšetření je nezbytné).

Kdy se snažíme teplotu ovlivnit?

Do 38 °C teplotu neovlivňujeme, ale nad 38,5 °C vždy (měřeno v konečníku - rozdíl mezi teplotou v podpaždí a konečníku je zpravidla 0,5 °C, v konečníku je o 0,5 °C vyšší).

Jak snížit teplotu bez léků (jak provést zábal)?

 • zábaly:
  Dítě zabalíme do osušky namočené ve vlažné vodě cca 18 °C teplé a ponecháme je v zábalu 10-15 minut, balíme pouze hrudník a břicho, končetiny ponecháme volné, ničím nepřikrýváme. Opakujeme 3x během 2 hodin dle potřeby. Vždy je nutno dbát na přísun chlazeného nápoje, teplota místnosti má být 24 °C, vždy po sundání zábalu necháme dítě odpočinout, lehce jej přikryjeme a po 20 minutách změříme teplotu. Pokud teplota neklesne, proceduru opakujeme. Nikdy se nesnažíme dosáhnout normální teploty, stačí, když se podaří snížit teplotu o 1-2 stupně. Abychom nepromáčeli postel, můžeme pod dítě podložit buď jednorázovou podložku, nebo silnější osušku. Nikdy ne igelitovou fólii.
 • přikládání ledových kostek do třísel:
  Je to velmi efektivní, ale málo používaná metoda, která spočívá v tom, že na obě třísla dítěte položíme tenkou látku (např. kapesník) a na ni položíme 2-3 kostky ledu vložené do igelitového sáčku, ponecháme cca 10 minut, dítě jen lehce přikryjeme, po uplynutí 10ti minut led odstraníme a po 20ti minutách teplotu přeměříme. Pokud teplota neklesne, postup opakujeme. Tuto metodu děti velmi dobře snáší, protože je neobtěžuje a hlavně je efektivní proto, protože třísly prochází velké tepny, takže krev se rychleji chladí. Vzhledem k anatomickým poměrům se tato metoda nedá použít u kojenců.
 • omývání houbou:
  Vaničku zčásti naplníme vodou teplou cca 29 °C, dítě posadíme nebo položíme a pomocí houby omýváme trup a končetiny. Teplota místnosti má být 24 °C. Délka omývání 10 - 30 - 40 minut - v závislosti na reakci dítěte. Pokud se objeví třes nebo "husí kůže", proceduru ukončíme. Opět musíme cca po 30 minutách kontrolovat teplotu.
 • sprchování:
  Použijeme opět vlažnou vodu zhruba kolem 30 °C, po dobu cca 2 minut, pak dítě vytřeme, po 20 minutách teplotu zkontrolujeme a v případě potřeby opakujeme. Pokud dítě sprchování nesnáší, použijeme jiné metody.

POZOR! Nikdy nepoužijeme popsané metody, jestliže má dítě studené končetiny nebo mramorovanou kůži na těle, vyrážku na kůži a pokud se dítě proceduře nepřiměřeně brání!

Jak ovlivnit teplotu pomocí léků?

K ovlivnění teploty můžeme dítěti po konzultaci s lékařem podat:

 • paracetamol (např. Paralen, Panadol, Mexalen) - 10-15 mg/kg váhy po 6 hodinách
 • ibuprofen (např. Ibalgin, Nurofen,Brufen ) - 10 mg/kg váhy po 8 hodinách
 • Lékové formy:

U malých dětí je lépe použít čípky, sirupy podle tolerance dítěte, tabletovou formu lze použít od 3 let věku dítěte, opět dle tolerance. Léky na snížení teploty lze podat v případě nutnosti i po 4 hodinách, ale nesmí se překročit maximální denní dávka.

Samozřejmě, že je účelné kombinovat léky na snížení teploty se zábaly či sprchováním, ale vždy je nutno teplotu kontrolovat a stav dítěte trvale sledovat, podle situace konzultovat dětského lékaře. Vždy je nutno dbát na podávání chladných tekutin, dodržovat přiměřenou teplotu v místnosti častým větráním, do jídla nenutit, dítě přiměřeně obléci.

Komplikace horečky u dětí a jejich řešení

U dětí do 5 let, nejčastěji však u dětí do 3 let se mohou při teplotách nad 38 °C objevit křeče, připomínající epileptický záchvat. V takové situaci je nutno ihned volat RZP, protože takový stav vyžaduje rychlou odbornou pomoc .

Souhrn zásad péče o dítě v horečce

 • nikdy nechladit končetiny
 • nikdy nepoužívat k zábalům alkohol (slivovice) - odpařováním a následně vdechováním může dojít k otravě alkoholem
 • nikdy nepoužívat k zábalům igelitové fólie!
 • nikdy nesrážet teplotu na normální hodnotu, maximálně o 2 °C - poznámka se týká především vysokých teplot 39 °C - 40 °C (horečka je obranná reakce organizmu)
 • neustále sledovat reakce dítěte, stav dítěte se může velmi rychle měnit
 • pokud se na kůži objeví mramorování nebo začervenalé skvrny, je nutno konzultovat lékaře a v zábalech či jiných procedurách nepokračovat
 • dbát na přiměřenou teplotu místnosti, často a krátce větrat

Rada na závěr

Vzhledem k tomu, že každé dítě reaguje při teplotách jinak, nelze dát úplně přesný návod, jak postupovat. Nikdy tedy neuděláte chybu, když situaci budete konzultovat se svým ošetřujícím lékařem, zvláště když vaše dítě dosud teplotu nemělo nebo pokud si nejste svým postupem jisti.

Pravidla pro měření teploty během dne u jinak zdravého dítěte: nikdy neměřte teplotu bezprostředně po jídle, po křiku, ve večerních hodinách, pokud k tomu není jiný důvod. Teplotu byste totiž měli měřit jen tehdy, jestliže dítě jeví nějaké známky únavy či nemoci. Zvýšená teplota do 37,5 st. není u malých dětí nic mimořádného.

U kojenců do 3 měsíců při horečce vždy navštivte lékaře !!!

Použito odborného sdělení MUDr. Květoslavy Ludvíkovské