Očkování proti rakovině děložního hrdla

05.11.2013 19:56
Očkování proti rakovině děložního hrdla
Očkování proti rakovině děložního hrdla

Dívkám, které se narodily v období od 1. 1. 1997 do 31. 3. 1998 nabízí VZP ve spolupráci se společností GSK zvýhodněnou variantu očkování proti karcinomu děložního hrdla. Tato věková skupina je zvolena proto, že spadá do skupiny dívek, které nebyly zachyceny plošným očkováním.

Zahájení programu Očkování proti karcinomu děložního hrdla“ je dne 1. 11. 2013 a ukončení 31. 7. 2014 nebo vyčerpáním finančních prostředků. Platební doklady budou přijímány s datem nákupu očkovací látky od 1. 11. 2013.

Pro vyplacení příspěvku budou uznány platební doklady za očkovací látku Cervarix společnosti GlaxoSmithKline (GSK), která se zavázala dodat do distribuce očkovací látku s výraznou slevou z ceníkové ceny očkovací látky.

Obvyklá prodejní cena za očkovací schéma činí 5 553 Kč s DPH. Společnost GSK nabízí v rámci programu na 11 100 dávek, tedy pro 3 700 dívek cenu 2 884 Kč včetně DPH, nemůže však garantovat, že koneční prodejci budou vakcíny prodávat za tuto cenu.

Příspěvek VZP ČR bude činit 2 700 Kč na pojištěnku.

Příspěvek VZP se vztahuje pouze na úhradu očkovací látky, nikoliv na náklady spojené s aplikací.

Základní očkovací schéma látky Cervarix

 • první dávka: den 0
 • druhá dávka: 1 měsíc po první dávce
 • třetí dávka: 6 měsíců po první dávce

Pro splnění podmínek programu by tak první dávka vakcíny Cervarix měla být aplikována nejpozději do 28. 2. 2014.

Karcinom děložního hrdla

V celosvětovém měřítku bývá druhým nejčastějším zhoubným nádorem žen mladších 45 let. Existuje více než 100 typů lidských papilomavirů (HPV), z nichž asi 40 se šíří pohlavním stykem, a asi 15 z nich mohou vést ke vzniku nádorových onemocnění. Nejčastější příčinou celosvětového výskytu karcinomu děložního hrdla jsou HPV typu 16 (53-70 %) a 18 (13-26 %). Právě proti nim vakcína Cervarix chrání. Očkování je vhodné pro dívky, které ještě nejsou sexuálně aktivní a zatím se s těmito viry HPV nesetkaly.

Základní podmínky pro získání příspěvku

Program je určen pro pojištěnky VZP ČR, kteří nedluží na pojistném/penále na zdravotním pojištění. Klientky přeregistrované k jiné pojišťovně se nemohou zapojit do voucherového programu.

Žádost o vyplacení příspěvku musí být podána nejpozději do 31. 7. 2014.

Klientce se nezapočítávají žádné body do programu Zdravý život.

O vydání voucheru a vyplacení příspěvku může žádat:

 1. Rodič očkované dívky
 2. Osvojitel (má rodičovskou zodpovědnost při výchově dětí ve stejném rozsahu jako rodiče, proto se na něj vztahují stejná pravidla jako na biologické rodiče – zákonné zástupce. Osvojitel v tomto případě předloží soudní rozhodnutí o svěření dítěte do péče.)
 3. Opatrovník (vykonává vůči dítěti práva a povinnosti vymezené soudem). Doloží soudní rozhodnutí, ze kterého lze dovodit, že v běžných záležitostech řídí jednání dítěte a rovněž za něj jedná
 4. Poručník (hájí zájmy a spravuje záležitosti nezletilého dítěte v případě, že toto nemohou zajistit rodiče – zemřeli, byli zbaveni rodičovských práv nebo byli omezeni ve způsobilosti k právním úkonům)
 5. Pěstoun (nemůže rozhodovat samostatně, je nutný souhlas některého ze zákonných zástupců dítěte). Souhlas zákonných zástupců je možné nahradit například čestným prohlášením pěstouna o neznámém místě pobytu zákonného zástupce či nemožnosti jej kontaktovat
 6. Instituce, které bylo dítě svěřeno do péče – v případě, že je dítě svěřeno do péče dětského domova, kojeneckého ústavu, sociálního ústavu apod. a tato instituce žádá pro dítě (pojištěnce VZP ČR) poskytnutí finančního příspěvku, lze příspěvek vyplatit této instituci, pokud doloží svěření dítěte do péče a prokáže náklady spojené s nákupem očkovací látky. Je vhodné přiložit souhlas zákonného zástupce (není to podmínkou).

Postup pro získání příspěvku:

Klientka nebo její zákonný zástupce si vyzvedne voucher na přepážce VZP ČR. Voucher zaručuje rezervaci peněz na očkovací látky.

Klientka předloží voucher u lékaře, kde si vakcínu zakoupí přímo (tento postup VZP upřednostňuje z důvodu dodržení správné očkovací praxe), nebo v lékárně, pokud jí lékař předepíše recept. Lékař postupně potvrdí na voucher aplikaci tří dávek očkovací látky.

Finanční příspěvek obdrží klientka (resp. její zákonný zástupce) na základě předložení:

 1. voucheru vyplněného svými identifikačními údaji,
 2. potvrzení o aplikaci tří dávek od lékaře (datum aplikace), buď na voucheru nebo na jiném potvrzení/platebním dokladu o aplikaci,
 3. originálních platebních dokladů o zaplacení tří dávek v českých korunách od 1. 11. 2013 do data ukončení programu do 31. 7. 2014.

V případě, že o příspěvek žádá pěstoun, je nutné doložit i čestné prohlášení pěstouna (viz příloha).

Příspěvek je vyplácen převodem na účet nebo v hotovosti. V případě, že na pracovišti VZP ČR není možno vyplatit částku v hotovosti a současně žadatel nemá zřízený bankovní účet, je možné vyplatit příspěvek poštovní poukázkou.

 

Zpět