Kontakt na toxikologické informační centrum

15.05.2020 08:51

V případě podezření na otravu dítěte - požití léků, čistících prostředku, rostlin  ap. kontaktujte toxikologické informační centrum

24 hodinová služba - 224919293, 224915402 

www.tis-cz.

Zpět