Logopedie :

Přehled vývoje řeči v závislosti na věku .

do 1 roku   dítě rozumí jednoduchým pokynům a začíná opakovat jednoduchá slovy, která slyší                     M B P A E I O U D T N J

do 2,5 let   tvoří jednoduché věty, období " co je to ",rozšiřuje slovní zásobu       K G H CH V F OU AU

do 3,5 let   mluví ve větách, začíná osvojovat gramatickou stavbu vět,ptá se " proč ",dále rošiřuje slovní zásobu       N D T / správně artikulačně

                  začíná tvořit  slovní paměť.sledujema způsob artikulace hlásek L C S Z Č Š Ž R

do 4,5 let   Dokončuje se gramatická stavba vět,dítě již chápe děj jednoduché děje umí vyprávět         L Ň Ď Ť vyvíjí se Č Š Ž

do 5,5 let   Dítě chápe složité děje,má již velkou slovní zásobu,gramaticky ovádá jednoduchá souvětí.        C S Z kombinace ČŠŽ a CSZ

do 6,5 let   Dítě dokáže reprodukovat složité děje,gramaticky zvládá i složitější souvětí a používá asekvátní slovní druhy.                     R Ř